Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ Ο «ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» ΚΑΙ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ» ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ!!!

Όπως βλέπουμε, οι Ροταριανοί εξακολουθούν να παραπλανούν την κοινωνία με - φαινομενικά - ωφέλιμες ενέργειές τους γι' αυτήν, όπως τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία: Πίσω όμως από αυτό το....
προσωπείο, βρίσκεται ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ!
Και να γιατί, όπως γράφαμε σε παλιότερη ανάρτησή μας:


Αἱ σχέσεις «Ρόταρυ» – Μασωνίας

Ὁ ἱδρυτής τῆς ΠΟΕ καί τοῦ «Ο.Τ.» μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος εἰς τά βιβλία του καί κυρίως εἰς τό βιβλίον του “Ξεσκέπασμα τοῦ Ρόταρυ” Ἐκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, εἶχε κάνει τεκμηριωμένας ἀποκαλύψεις, συμφώνως πρός τάς ὁποίας ἡ ὀργάνωσις τῶν «Ρόταρυ» ἔχει στενάς σχέσεις μετά τῆς Μασωνίας, ἀφοῦ εἶναι προθάλαμος, διά νά εἰσέλθη κάποιος εἰς αὐτήν.

Κάμνομεν τήν ἀναφοράν-ἐπισήμανσιν, διότι μᾶς ἐρωτοῦν εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἐάν οἱ Ρόταρυ ἔχουν σχέσεις μέ τήν Μασωνίαν, ἐπειδὴ βλέπουν πολλούς Ρόταρυ εἰς τάς Ἐκκλησίας μέ τό διακριτικόν σῆμα των καί ἀποροῦν.

Ἐπισημαίνομεν, ἐπίσης, ὅτι ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρός Θεόκλητος εἰς ἐγκύκλιον, τήν ὁποίαν ἐξέδωσε τήν 4ην Ἀπριλίου τοῦ 1973 ἐτόνιζε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς:

«“Ἡ Ὀργάνωσις τοῦ Ρόταρυ ἔχει στενήν σχέσιν καί συγγένειαν πρός τόν Τεκτονισμόν (Μασωνίαν), χαρακτηρισθεῖσα ὑπό τῶν εἰδότων [=ἀπʼ αὐτούς πού γνωρίζουν] ὡς “ἐξάδελφος” καί “πρῶτος σταθμός” καί “προθάλαμος” τῆς Μασωνίας.

Μέγα ποσοστόν τῶν Ροταριανῶν συμβαίνει νά εἶναι καί τέκτονες. Ὁ δέ πρῶτος “Κυβερνήτης” τοῦ ἐν Ἑλλάδι Ρόταρυ ὑπῆρξε “διακεκριμένον μέλος” τῆς Ἑλληνικῆς Μασωνίας. Ἀποτελεῖ ἕν εἶδος συγκρητισμοῦ –δηλαδή μῖγμα θρησκευτικῶν δοξασιῶν, τό ὁποῖον “εὑρίσκεται ἐν ἁρμονίᾳ μέ ὅλας τάς θρησκείας”, ὅπως ὁμολογοῦν οἱ ἴδιοι οἱ Ροταριανοί προσπαθοῦντες νά συμβιβάσουν τά ἀσυμβίβαστα–, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἀκριβῶς ἀποτελεῖ ὑποτίμησιν τῆς θρησκείας τοῦ Χριστοῦ.

Ἀντιθέτως, ὁ Χριστιανισμός μή εὑρισκόμενος ἐν ἁρμονίᾳ πρός τά λοιπά θρησκεύματα, ἵσταται ὑπεράνω αὐτῶν, ὡς ἡ μοναδική θρησκεία, ἡ κατέχουσα τήν ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθειαν.

Διά τούς ὡς ἄνω λόγους ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν τῶν ἀγαπητῶν μας τέκνων τῆς Ἐκκλησίας καί συνιστῶμεν, ὅπως ἀπέχουν οἱασδήποτε ἀναμίξεως εἰς τήν Ροταριανήν κίνησιν (συζητήσεις, συνεστιάσεις κλπ.). “Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν” [Ματθ. 6:24]. Ὅστις θέλει νά εἶναι πράγματι Χριστιανός δέν δύναται νά εἶναι συγχρόνως καί Ροταριανός.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1960 25 Ἰανουαρίου 2013
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΟΙ ΡΟΤΑΡΥ ΕΙΝΑΙ...ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΩΝΙΑ!
ΑΥΤΟΣ λοιπόν είναι ο πατριδέμπορας και χριστιανέμπορας Γειωργιάδης, που έχει πάρει σβάρνα τις Εκκλησίες για να μαζέψει ψηφαλάκια για το κόμμα του! Συνδαιτημόνας των Μασόνων Ροταριανών και ποιος ξέρει ποιων άλλων!
Αλήθεια, ο λαλίστατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ που τον βράβευσε (!!!) πρόσφατα, χαρακτηρίζοντάς τον ως «άνθρωπο της Εκκλησίας», τι έχει να πει για τα κολλητηλίκια του Άδωνι με τους Μασώνους Ροταριανούς;;;
Ας προσέξουμε καλά όσοι είμαστε εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για να μην παρασυρόμαστε!
Ούτε από τους διάφορους έμπορες της Πίστεώς μας, ούτε από τους πολιτικάντηδες εντός αυτής (ρασοφόρους και μη)...!


http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου